środa, 2 grudnia 2015

Aroszkowskiblog: Szkolenia BHP

Aroszkowskiblog: Szkolenia BHP: Pierwszy dzień pracy w firmie MCdonalds Polska Sp z.o o. oznacza szkolenie wstępne oraz instruktaż stanowiskowy przeprowadzony przez kiero...

sobota, 3 października 2015

Szkolenia z BHP a zagrożenie

Każdy zarabiający na siebie człowiek powinien pamiętać, że wypadki się zdarzają. Obojętne czy nasza praca polega na redagowaniu newsów w gazetach czy budowaniu dróg. Ryzyko sprawienia sobie krzywdy ma miejsce w każdej chwili oraz w większości sytuacji o tym prawidle nie pamiętamy.

Dowiedz się więcej w temacie: Szkolenia podstawowe BHP dla kadry kierowniczej Koszęcin
Bardzo dużo spółek zapomina, że kursy z Bezpiecznej pracy powinny być organizowane choćby raz na kilka lat po to, żeby zatrudnieni znali ryzyko i zdołali je ocenić. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy to nie tylko decydowanie się na produkcję w skomplikowanych warunkach, ale też wiedza na temat ryzyka i ewentualnie minimalizowanie go. Wypadki w pracy zdarzają się w większości sytuacji i w praktyce dzień w dzień możemy o tym poczytać w sieci czy oglądnąć w telewizji. Niestety, znakomita większość takich przypadków nie miałaby miejsca, gdyby jednostki biorące w nich udział znały zasady Bezpieczeństwa i higieny pracy.

W wielu przypadkach tyczy to osób pracujących w ogromnych maszynach budowlanych , a dodatkowo na słupach energetycznych. Warsztaty na ogół nie zajmują dużo czasu , a przecież dzięki nim niebezpieczeństwo zrobienia sobie krzywdy ostotnie maleje, a wszakże o taki efekt chodzi żeby być bezpiecznym.Należałoby brać w kursie Bezpiecznej pracy czynny udział, zabierać głos, dobrze też jest chociaż trochę sobie utrwalić.

sobota, 1 sierpnia 2015

Zdrowa dieta

Czy zastanawiałeś się kiedyś, co kryje się pod pojęciem

Zdrowa dieta

?
To ciekawe, ale ilu ekspertów w tej dziedzinie, tyle zdań na temat zdrowej diety.
Mamy tu różne ekstrema, jak choćby promowanie diety zawierającej w swoim składzie głównie cukier (akurat tę tezę promują badania sponsorowane przez producentów żywności naszpikowanej cukrem, a więc mało wiarygodne), są diety zakasujące łączenia  w jednym posiłku białka i węglowodanów, niektórzy guru sugerują jedzenie "ekstremalnie nieprzetworzonej żywności", na przykład pod postacią surowego mięsa.


Skąd zatem problemy zdrowotne powiązane z dietą?

Prosta sprawa: jemy za dużo! Jedzenie jest relatywnie tanie i to im gorszej jakości, tym tańsze, a w dodatku łatwo dostępne - dziś nie musimy się już nabiegać za mamutem, żeby zjeść steka. Nawet nie trzeba go piec, podobne mięso jest w gotowym hamburgerze.
Jemy dużo, dużo za dużo, łatwo, smacznie i wygodnie. Tylko zdrowie na tym cierpi.

piątek, 17 lipca 2015

środa, 15 lipca 2015

Jak przygotować się do pracy

Praca – niezależnie od swojego charakteru, wymaga od nas przygotowania do wykonywania obowiązków. Nie możemy więc mieć do niej stosunku ignorującego, gdyż może to grozić poważnymi wypadkami, w których zostaniemy poszkodowani. Z uwagi na to, że regularnie świadczymy usługi BHP Opole, jesteśmy często pytani o to, jak należy się właściwie przygotować do pracy. Oto nasze odpowiedzi, które mogą się przydać każdemu z państwa.

Przede wszystkim liczy się sen


Usługi służb BHP Opole oferujemy w szerokim zakresie, dzięki czemu doskonale znamy zasady działania ludzkiego organizmu. Potrafimy określić z wielką precyzją, jakie są konsekwencje tego, że pracownik przychodzi do pracy niewyspany. Niewystarczająca koncentracja, utrata ostrożności, chęć jak najszybszego udania się do domu i bagatelizowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa, jakie powinny towarzyszyć w pracy na każdym kroku.

Jak zdobyć wypoczętego pracownika?Usługi BHP Opole mają kilka sprawdzonych pomysłów na to, aby można zyskać wypoczętego pracownika w swoim miejscu pracy. Jak można tego dokonać? Przede wszystkim stosując system zachęt, które mogą być rozdawanymi za darmo karnetami na siłownię lub basen. Wypoczęty aktywnie pracownik, znacznie chętniej przychodzi do pracy i spędza w niej więcej czasu. Dodatkowo, możemy zarządzić w swojej firmie odgórną przerwę na wypoczynek i krótkie ćwiczenia fizyczne, prowadzone przez wyznaczoną osobę. Taki kilku minutowy trening, wykonywany co kilka godzin, może okazać się niezwykle skuteczną metodą walki ze zmęczeniem, które często prowadzi do wypadków. Usługi i szkolenia BHP Opole, które państwu oferujemy, dokładnie poruszają ten temat podczas swoich szkoleń, udzielając bardzo wiele cennych wskazówek i porad.

poniedziałek, 4 maja 2015

Sprawozdania do Urzędu Statystycznego

Każdy przedsiębiorca każdego roku ma obowiązek wysyłać do Urzędu Statystycznego liczne wypełnione danymi badawczymi druki. Dla przykładu są to obowiązki sprawozdawcze PL1, badanie o warunkach zatrudnienia Z 10, jak również różne inne, na przykład związane z następującymi danymi:
  • Warunkami pracy
  • Tendencjami tworzenia nowych miejsc zatrudnienia
  • Trendami w przemyśle
  • Trendami inwestycyjnymi
GUS sprawdza również kwestie powiązane z bezpieczeństwem pracy, tematy łączące się z z wypłatami i ogólnie wszystkim, co może mieć miejsce na linii pracodawca - pracownik.

Opole w czołówce

Istotną lokatę w sprawdzaniu trendów a także przyczyn ich powstawania, lub też określania przyszłych kierunków są wypadki przy pracy. Opole w tej materii ma się czym pochwalić - wg danych statystycznych jest tu najmniej wypadków w zakładach pracy. To nic zaskakującego, albowiem województwo Opolskie jest najmniejszym województwem w kraju, w dodatku nie jest szczególnie mocno „obsiane zakładami przemysłowymi”. To prawda, ale nie w odniesieniu do danych Gusu, albowiem te przeliczono w przeliczeniu na 1000 pracujących.

Wypadkowość w województwie opolskim - co jest jej przyczyną?

Na pierwszym miejscu z pewnością są to prężne działania Inspekcji Pracy Opole, na przykład:
  1. Programy zapobiegawcze
  2. Szkolenia dla właścicieli firm
  3. Liczne kontrole kończące się nakazami
Ten ostatni podpunkt na powyższej liście to nic miłego, jednak w tym miejscu można zauważyć, że każda kontrola z PIP Opole daje w jakiś nie bezpośredni sposób skutek pod postacią bezpieczniejszej pracy i zatrudnienia.
Następna sprawa, to większa świadomość samych pracodawców - za sprawą Internetu mogą oni sprawdzić, jakie ciążą na nich obowiązki w kwestii BHP i Prawa Pracy, dzięki różnym i nierzadko darmowym webowym narzędziom mogą łatwiej zapanować nad tematem BHP. Wychodzi na to, że nie potrzeba już wkładać tak dużo wysiłku i nakładów, by dowiedzieć się cokolwiek o bezpieczeństwie i higienie pracy.
Wreszcie trzecia przyczyna niskiej ilości wypadków przy pracy, to pracownicy. Na Opolszczyźnie jest bardzo duża migracja do innych krajów Unii Europejskiej z nadzieją znalezienia lepiej płatnej pracy.Zarazem pracownicy wróciwszy do kraju sami nie godzą się na pracę w firmach nie znających wymogów Kodeksu Pracy i nie tak łatwo godzą się na zarobek uzyskiwany w niesprzyjających warunkach.

poniedziałek, 6 kwietnia 2015

Rynki Kapitałowe w marcu 2015

Gospodarka - jak to oceniamy?

Pierwszy i drugi miesiąc bieżącego roku nie przyniósł ważkich zdarzeń, które mogłyby odmienić naszą ocenę możliwości ekonomicznych dla Polski. Wciąż konsekwentnie sądzimy, iż z początkiem 2015 roku generalnie sytuacja dla inwestorów jest przyzwoita, z możliwościami jakiejś bliżej na ten moment nieokreślonej poprawy w dalszej części roku. Zgodnie z danymi z IV kw. 2014 roku, krajowa wzrost gospodarczy wyniósł 3,1% r/r i był powodowany przez sprzedaż krajowa (urósł wówczas on o 3,1% r/r) oraz inwestycje, jakich dokonywały firmy (+9% r/r). Czynnikiem, który obniżył skalę ożywienia było saldo wymiany z zagranicą (-1,5%). W dalszej części roku 2015 oczekujemy przynajmniej utrzymania tempa wzrostu handlu krajowego lub też niewielkiego przyspieszenia. Większa skala poprawy winna pojawić się na polu inwestycji, przede wszystkim dzięki wzrostowi liczby realizowanych projektów infrastrukturalnych wg założeń budżetu unijnego na kolejne lata.
fundusze marzec 2015
Handel zagraniczny: można oczekiwać pewnej poprawy wskutek coraz bardziej możliwego ocieplenia koniunktury w Unii (zakładamy, że saldo handlu ze „Wschodem” nie poprawi się po nie dającym się nie zauważyć pogorszeniu w 2014 roku). W ostatnim czasie interesujące zdarzenia dotyczyły obszaru polityki pieniężnej. Dzięki utrzymującej się de?acji (inflacja za styczeń 2015 roku -1,3%), a ponadto pod wpływem wielu europejskich banków centralnych chcących zmniejszenia kosztu pieniądza, Rada Polityki Pieniężnej niedawno zmniejszyła główną stopę procentową z 2% do 1,5%. Jednocześnie RPP oznajmiła, że kończy się niemal 3- letni cykl obniżek.
Spełnienie tej deklaracji RPP zdaje się przesądzona, więc nie zakładamy dalszych zmian kosztu pieniądza co najmniej do końca roku.

Rynek akcji

Luty był całkiem dobrym okresem dla inwestorów funduszy lokujących kapitał na GPW. WIG podrożał wtedy o 2,1%. We wzrostach swoje zasługi miały średnie i mniejsze podmioty, gdyż indeks giełdowych grubasów (WIG20) zyskał tylko o jeden procent, podczas gdy indeks giełdowych maluchów aż 5,6%. Czyli: nastąpiło odwrócenie trendów zeszłorocznych, kiedy lepszą inwestycją były duże spółki. Perspektywy dla światowych rynków zdają się być lepsze w bieżącym roku. Obecny rok da najprawdopodobniej niewielkie przyspieszenie tempa wzrostu globalnej gospodarki (wg prognoz MFW do 3,5% z 3,3% w 2014 roku). Jednakowoż w przeważającej części regionów (w tym u Nas) słusznie jest spodziewać się poprawy skumulowanych zysków.
Ceny nie są z grupy historycznie niskich, jednak według naszej oceny nie są tak wysokie by trzeba było się bać zwracając uwagę na niskie stopy procentowe. Równocześnie historycznie wyśrubowane ceny obligacji w wiodących gospodarczo regionach i związane z tym nikłe szanse na ciekawy zysk w segmencie dłużnym mogą odegrać istotną rolę we wzroście zainteresowania rynkiem akcji.
U nas uważamy, że rośnie możliwość na utrzymanie przewagi „maluchów” nad „grubasami”. Wg Nas w tym segmencie łatwiej o raptowną poprawę wyników, a wyceny wydają się dobre. Ceną za wyższy potencjał wzrostowy jest w tej sytuacji większe ryzyko, związane m.in. z większą wrażliwością na zmiany trendu i kierunku w którym płynie kapitał (więcej o tym tutaj).

Rynek długu

Jak często bywa jednym z istotniejszych czynników wpływających sytuację na rynku polskich papierów dłużnych skarbowych jest polityka banków centralnych. Istotne są trzy organizacje. Pierwsza, Rada Polityki Pieniężnej (RPP), ścięła niedawno główną stopę procentową o 50 pkt. i równocześnie powiedziała, że kolejnych w tym cyklu już nie zrobi. Generalnie dla obligacji skarbowych rokująca jest sytuacja, gdy stopy procentowe będą spadać (bo ich ceny automatycznie rosną pod wpływem spadków rentowności). Rynek zawczasu uwzględniał marcową obniżkę, w tej chwili najistotniejsze wydaje się, że nie będzie już kolejnych.